Oncology Venture nyemission januari 2018

Oncology Venture Sweden AB ökar kapitalet för att driva vidare utveckling av företagets pipeline av sex cancermediciner.

Några av de huvudsakliga aktiviteterna som det nya kapitalet kommer att finansiera är:

  • Tidiga data från de pågående kliniska LiPlaCis® testerna, då LiPlaCis® skulle behandla kvinnor med svårbehandlad bröstcancer, var bättre än vad som initialt förväntades. Detta har resulterat i att urvalsgruppen för LiPlaCis® vidgats för att inkludera ett större antal patienter.
  • Möjlig ökning av ägarandel av tyrosinkinashämmare (TKI) från Novartis: Oncology Venture håller rätten att öka ägarandelen av produkten från 40% till 75%. Oncology Ventures styrelse kommer att reservera en del av intäkterna för ett eventuellt utförande av detta alternativ.
  • Om den pågående DRP®-analysen av biopsidata från TKI-hämmaren från Novartis utfaller positivt kommer Oncology Venture även använda en viss del av emissionslikviden till att förbereda ett ”end of phase 2”-möte med FDA.

Oncology Venture’s pipeline

Om Oncology Venture

Oncology Venture är ett bioteknikföretag som är specialiserade på utveckling av mediciner för personliga cancerbehandlingar. Företagets pipeline utgörs uteslutande av mediciner som tidigare visats förbättra vissa patienters liv men som ännu inte tagit sig hela vägen igenom de nödvändiga godkännandeprocesserna. Oncology Venture har exklusiva rättigheter att använda Drug Response Predictor (DRP®) som används i kombination med mediciner för att förutse vilka patienter som är benägna att dra fördel från behandlingen av de mediciner som finns i företagets pipeline.

Oncology Ventures ambition är att ta deras pipelinemediciner till marknaden som personliga behandlingar, så att enbart de som med stor sannolikhet är mottagliga kommer att behandlas med dem. Därmed skiljer sig utvecklingsmodellen åt, både avseende verksamhet och medicin, från de flesta andra företag inom bioteknikbranschen, då detta tillvägagångssätt förväntas vara starkt såväl kostnads- som tidseffektivt.

Om teckningsrätten för serien Oncology Venture TR

Fyra teckningsrätter av Oncology Venture TR serier, kommer ge rätten att köpa en ny andel till priset 16,30 SEK. Teckningsrätterna handlas som Oncology Venture TR på AktieTorget.

Om du inte har tillgång till AktieTorget via din bank eller mäklare så kan eventuellt överblivna teckningsrätter även komma att bli tillgängliga via teckning, vänligen använd detta formulär för att teckna:

Teaser och prospekt

Få en sammanfattad introduktion av investeringsärendet här:

Läs hela prospekt här:

FAQ för investerare

Vad är priset på de nya andelarna som är utfärdade i denna aktieemission?
De nya andelarna är utfärdade till ett fast pris på 16,30 SEK för varje ny andel.

Om jag köper teckningsrätter (ticker ‘Oncology Venture TR’), hur många andelar kommer jag ha möjlighet att köpa?
För varje fyra teckningsrätter av ‘Oncology Venture TR’ serier du äger, har du rätt att köpa en ny andel: (ditt antal teckningsrätter)/4 = antalet nya andelar du kan köpa.

När kommer jag kunna köpa teckningsrätter?
Under perioden 11 – 25 januari 2018

Kan jag sälja mina teckningsrätter?
Ja, i enlighet med storleken på efterfrågan kommer de ha tickern ‘Oncology Venture TR’ på AktieTorget.

Jag har inga teckningsrätter, kan jag köpa teckningsrätter?
Ja, i enlighet med storleken av utbudet. De kommer ha tickern ‘Oncology Venture TR’ på FirstNorth.

Vad är priset för att köpa ‘Oncology Venture TR’ på AktieTorget?
‘Oncology Venture TR’ kommer kunna handlas fritt, så utbud och efterfrågan kommer att avgöra priset.

När kommer BTA att konverteras till vanliga andelar som handlas på AktieTorget?
Under februari 2018.

Kan jag sälja mina BTA?
Ja, handel med BTAs kommer att ske på AktieTorget från den 11 januari 2018 fram till dess att nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?
Oncology Venture CFO Nikolaj Buhl Jensen:
Telefon: +45 2678 2520
E-post: nbj@oncologyventure.com

Sedermera Fondskommission:
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
http://www.sedermera.se/

Prenumerera på nyheter från Oncology Venture
 

:

: