Merger with MPI

Press release

Fusion av Oncology Venture & Medical Prognosis Institute

Merger between Oncology Venture & Medical Prognosis Institute

 

Merger prospectus

Swedish

English

Merger plan

Swedish

English

 

Material for AGM deciding the merger

 

Oncology Venture kallar till årsstämma den 30 maj för att godkänna fusion med MPI

Kallelse till årsstämma / Notice to attend the annual shareholders’ meeting

Svenska
English

Fullmaktsformulär / Power of Attorney template

Svenska
English

Fullständig fusionsplan / Complete Merger Plan

Svenska
English

Styrelsens redogörelse enligt 23 kap. 39 § aktiebolagslagen / Report by the board of directors in accordance with Chap. 23 Sec. 39 of the Swedish Companies Act

Svenska

Styrelsens uttalande enligt Takeover-reglerna / Statement by the board of directors in accordance with the Takeover Rules

Svenska
English

Revisorsyttrande enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen / Auditor’s statement pursuant to Chapter 23, section 11 of the Swedish Companies Act

Svenska

Revisorsyttrande enligt 23 kap. 40 § aktiebolagslagen / Auditor’s statement pursuant to Chapter 23, section 40 of the Swedish Companies Act

Svenska

Fairness opinion från KPMG / Fairness opinion from KPMG

Svenska
English