Corporate Documents

Articles of Assocation, Oncology Venture, February 2015

Download pdf

Company Announcements

 

Årsstämma (AGM 8th May 2017)

Beslutsförslag/Agenda

Fullständiga beslutsförslag

Fullmaktsformulär/Proxy

Fullmaktsformulär

Bilaga 4A/Appendix 4A

Villkor teckningsoptioner/Warrant terms

Årsredovisning/Annual report

Årsredovisning 2016

 

Prospekt, March 2017

Swedish

English

 

Ekstra Bolagsstämma (EGM 1 March 2017)

Kallelse/Notice

Kallelse til ekstra bolagsstämma

Fullmaktsformulär/Proxy

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse för väsentlige händelser

Styrelsens redogörelse för väsentlige händelser

Oncology Venture Sweden AB, Revisor yttrande

Revisor yttrande

Årsredovisning/Annual Report 2015 (SWE)

Årsredovisning 2015

 

Ekstra Bolagsstämma (EGM 11. October 2016)

Fullständigt beslutsunderlag

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL

Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL

årsredovisningen 2015

 

Offentliggörande av Prospekt

Swedish

Ladda ner Prospekt

 

Memorandum

Download pdf