Corporate Documents

 

Årsstämma 2018 / AGM 2018

Oncology Venture kallar till årsstämma den 30 maj för att godkänna fusion med MPI

Kallelse till årsstämma / Notice to attend the annual shareholders’ meeting

Svenska
English

Fullmaktsformulär / Power of Attorney template

Svenska
English

Fullständig fusionsplan / Complete Merger Plan

Svenska
English

Styrelsens redogörelse enligt 23 kap. 39 § aktiebolagslagen / Report by the board of directors in accordance with Chap. 23 Sec. 39 of the Swedish Companies Act

Svenska

Styrelsens uttalande enligt Takeover-reglerna / Statement by the board of directors in accordance with the Takeover Rules

Svenska
English

Revisorsyttrande enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen / Auditor’s statement pursuant to Chapter 23, section 11 of the Swedish Companies Act

Svenska

Revisorsyttrande enligt 23 kap. 40 § aktiebolagslagen / Auditor’s statement pursuant to Chapter 23, section 40 of the Swedish Companies Act

Svenska

Fairness opinion från KPMG / Fairness opinion from KPMG

Svenska
English

 

 

Articles of Assocation, Oncology Venture, February 2015

Download pdf